BaronKnight

Model:
Mức tồn kho: 0
Số lượng
Trọng lượng3 KG
Model TypeLength Rod Wt. SectRatingLure Wt. Price
BaronKnight CF66Bait1986mm148g2PE3-628g $369
BaronKnight CF 71Bait2165mm160g2PE 3-635g $382
BaronKnight SH72Bait2220mm203g2PE 628g $711
BaronKnight 78SHBait2340mm211g2PE 832g $737
Tìm: 0
Đánh giá
Tên
Địa chỉ email
Đánh giá ngắn gọn
Your Review
Mã số xác nhận

Không tìm thấy bình luận
Giỏ hàng của bạn
Bỏ