SeaWalk TaiRubber

Model:
Mức tồn kho: 0
Số lượng
Trọng lượng3 KG
Model TypeLength Rod Wt. SectRatingLure Wt. Price
SeaWalk TaiRubber SWT-65ULSpin1950mm119g1PE 0.880g $323
SeaWalk TaiRubber SWT-61LSpin1850mm125g1PE 180g $303
SeaWalk TaiRubber SWT-60MLSpin1825mm127g1PE 1.2100g $310
SeaWalk TaiRubber SWT-68LSpin2070mm163g2PE 1.2100g $382
SeaWalk TaiRubber SWT-68MLSpin2070mm167g2PE 1.5150g $389
Tìm: 0
Đánh giá
Tên
Địa chỉ email
Đánh giá ngắn gọn
Your Review
Mã số xác nhận

Không tìm thấy bình luận
Giỏ hàng của bạn
Bỏ