Calista

Model:
Mức tồn kho: 0
Số lượng
Có sẳnSorry, Out of stock. Please check back next month!
Trọng lượng2 KG
Model TypeLength Rod Wt.SectRatingLure Wt. Price
Calista 86L/TZ NanoSpin2582mm93g2PE 0.4-0.82.5-3.5号 $593
Calista 82ML/TZ NanoSpin2500mm95g2PE 0.5-12.5-3.5号 $606
Calista 89ML/TZ NanoSpin2672mm100g2PE 0.5-22.5-3.5号 $619
Calista 710M/TZ NanoSpin2395mm100g2PE 0.6-12.5-4号 $606
Calista 82M/TZ NanoSpin2485mm98g2PE 0.6-12.5-4号 $612
Calista 86M/TZ NanoSpin2575mm99g2PE 0.6-12.5-4号 $619
Tìm: 0
Đánh giá
Tên
Địa chỉ email
Đánh giá ngắn gọn
Your Review
Mã số xác nhận

Không tìm thấy bình luận
Giỏ hàng của bạn
Bỏ