Ballstick

Model:
Mức tồn kho: 0
Số lượng
Có sẳnSorry, Out of stock. Please check back next month!
Trọng lượng3 KG
Model TypeLength Rod Wt.SectRatingLure Wt. Price
Ballistick 86M TZ/NanoSpin2605mm122g2PE 0.8-1.56-32g $698
Ballistick 94M TZ/NanoSpin2850mm143g2PE 0.8-1.56-35g $724
Ballistick 96MMH TZ/NanoSpin2910mm151g2PE 1-28-38g $737
Ballistick 102MH TZ/NanoSpin3110mm177g2PE 1-28-42g $764
Tìm: 0
Đánh giá
Tên
Địa chỉ email
Đánh giá ngắn gọn
Your Review
Mã số xác nhận

Không tìm thấy bình luận
Giỏ hàng của bạn
Bỏ